Untitled Document
Szkolenie dla strażaków grupy poszukiwawczo –ratowniczej.
W dniach 23-27.03.2015 r. instruktorzy z Ośrodka Szkolenia PSP w Nowym Sączu przeprowadzili dla SGPR kurs w zakresie stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych.

więcej informacji w "Aktualnościach"- zakładka Pokazy,ćwiczenia.
więcej zdjęć w galerii zakładka " pokazy, ćwiczenia".


W dniach 23-27.03.2015 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Dębicy,  instruktorzy z Ośrodka Szkolenia PSP w Nowym Sączu przeprowadzili dla dwunastoosobowej Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej KP PSP w Dębicy  kurs w zakresie stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych.  Zajęcia praktyczne zostały poprzedzone wykładami na temat  stabilizacji naruszonych konstrukcji, sposobu ich zabezpieczania, i zachowania się ratowników podczas wykonywania tych czynności. Większość czasu przeznaczonego na szkolenie zostało poświęcone na ćwiczenia praktyczne, które odbywały się na obiektach JRG nr 2 w Dębicy.  Ćwiczono między innymi wykonywanie stabilizacji otworów okiennych i drzwiowych, w małych przestrzeniach oraz stabilizacji  konstrukcji. W ostatnim dniu podczas egzaminu członkowie grupy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie stabilizacji konstrukcji budowlanych.

Posted on 07 Apr 2015 by PSP Dębica
ćwiczenia na autostradzie A4
 W dniach 15-17 października 2014 r. odbyły się ćwiczenia z doskonalenia prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na odcinku autostrady A4 powiatu dębickiego.
Celem ćwiczeń było :
a) przeprowadzenie przeglądu badań okresowych, sprzętu specjalistycznego oraz    wyposażenia indywidualnego strażaków OSP uczestniczących w ćwiczeniu, przypomnienie zasad BHP i taktyki pożarniczo-ratowniczej podczas działań na drogach publicznych.
b) zapoznanie z przebiegiem autostrady, możliwościami dojazdu do poszczególnych odcinków, rozlokowaniem obiektów autostradowych
c) zapoznanie ze sposobem demontażu barier ochronnych.
W ćwiczeniach udział wzięły : JRG 1 I JRG 2 z KP PSP Dębica i jednostki K.S.R.G. : OSP  Pustynia, OSP Pustków Wieś, OSP  Czarna, OSP  Straszęcin i OSP Żyraków.
zdjęcia w galerii- zakładka „pokazy,szkolenia”  
Posted on 21 Oct 2014 by PSP Dębica
ćwiczenia z udziałem jednostek OSP gminy Żyraków